30 Gün 30 Hadis

Sünnet, İslâmî hayatın ağlarının kendisiyle örüldüğü ipleri ihtiva etmektedir. Biz Müslümanlar için sünnetin uygulanması, daima yapılması gereken bir idealdir. Daha da önemlisi, Efendimiz, yüzyıllar boyu olağanüstü derecede gerçekleştirile gelmiş ve her hâlükârda, “Muhammedî Model’e (S.A.V.)’’ uygun manevî bir hayat sürmeye çalışan kimselerin her zaman temel meselesi olmuştur.

 

Sünnet, İslâmî hayatın ağlarının kendisiyle örüldüğü ipleri ihtiva etmektedir. Biz Müslümanlar için sünnetin uygulanması, daima yapılması gereken bir idealdir. Daha da önemlisi, Efendimiz, yüzyıllar boyu olağanüstü derecede gerçekleştirile gelmiş ve her hâlükârda, “Muhammedî Model’e (S.A.V.)’’ uygun manevî bir hayat sürmeye çalışan kimselerin her zaman temel meselesi olmuştur.

Sahabe Efendilerimiz ise, Hz. Peygamber’i (S.A.V) peygamberliği sırasında görmüş, iman etmiş ve ölünceye kadar bu iman üzerine devam eden kişilere denir. Allah’ın ve Rasulü’nün Sahabe’ye verdiği değerleri anlamak, Peygamber’i daha iyi anlamayı beraberinde getirecektir.

Hz. Peygamber'in arkadaşları ve yakın dostları olan Ashab-ı Kiram, O yüce Peygamber (S.A.S)'in şahsiyet ve dostluğundan çok istifade etmiş, kendilerine örnek alarak O'nun istediği gibi Müslüman olmaya gayret göstermişlerdir.

Sahabe Efendilerimiz, İslam'ın güçlenip yayılması için var güçleriyle mücadele etmiş, bu yolda, ölüm de dahil olmak üzere hiçbir şeyden çekinmemişlerdir. Onların, Allah ve Rasulü’ne olan sevgileri ve bağlılıkları dünyadaki her şeyden önce gelmiştir.

Muzaffer Ceylan’ın anlatımlarını yaptığı Ramazan boyunca her gün farklı mekanlarda farklı insanlarla gerçekleştirdiğimiz ‘30 Gün 30 Hadis’ programı 10-20 dakika aralıklarla Ramazan programı dahilinde yayınlanmıştır.

İnsanları yanımıza çağırarak değil, insanların ayaklarına, mekanlarına giderek tasarladığımız bu konseptle, amacımız manevi değerlerimizi, Allah kelamını günlük hayatımızın, işlerimizin, yaşantımızın, sohbetimizin içine dahil ettirmeye çalışmaktır.