Alamaşa Hanegleri

Dünyanın en eski şehri olarak kabul edilen, ilk insan topluluğunun yaşadığı ve ilk uygarlıkların geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında yer alan Gaziantep, İlk Çağ’dan buyana birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ev sahipliği yaptığı her farklı kültür de Gaziantep kültürünün zenginleşmesine ve kentin gelişmesine katkı sağlamıştır.

 

Dünyanın en eski şehri olarak kabul edilen, ilk insan topluluğunun yaşadığı ve ilk uygarlıkların geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında yer alan Gaziantep, İlk Çağ’dan buyana birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ev sahipliği yaptığı her farklı kültür de Gaziantep kültürünün zenginleşmesine ve kentin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Gaziantep, kültürünün zenginliği bakımından kültürün mekâna yansımasının en iyi gözlendiği kentlerden biridir. Gaziantep kentinin zengin bir geleneksel kültüre sahip oluşunun en önemli nedeni, kentin tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve bu medeniyetlerin beraberlerinde getirdikleri taşınır kültür varlıklarının buradaki yerli ve komşu kültürlerle beraber şekillenerek bölgenin coğrafî ve tarihî karakteriyle, dinî ve kültürel münasebetlerle farklılaşmasıdır.

Bu bağlamda Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığımızca düzenlenen Orhan Uslu’nun moderatörlüğünü yaptığı Alamaşa Hanegleri (Ateşbaşı Sohbetleri), Gaziantep’in kültürünü, tarihini, kaybolmaya yüz tutmuş adetlerini, gelenek ve göreneklerini samimi bir muhabbet ortamında konuştuğumuz program konseptidir.