Bir Hadis, Bir Kılavuz, Bir Yolcu

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Allah'tan alarak tebliğ ve yaşayışında tatbik ettiği veya bizzat kendisinin koyduğu dini esasların, daha sonraki Müslüman nesillere ancak ashaba dayanan sıhhatli nakillerle ulaşabildiği düşünülecek olursa, İslam açısından ne kadar önemli olduklarını rahatlıkla görebiliriz.

 

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Allah'tan alarak tebliğ ve yaşayışında tatbik ettiği veya bizzat kendisinin koyduğu dini esasların, daha sonraki Müslüman nesillere ancak ashaba dayanan sıhhatli nakillerle ulaşabildiği düşünülecek olursa, İslam açısından ne kadar önemli olduklarını rahatlıkla görebiliriz. İslam dininin sıhhatli bir şekilde sonrakilere aktarılmasında temel unsur Ashab olduğu içindir ki Ehl-i Sünnet alimlerine göre Kur'an ve Sünnet'in de övgüsüne nail olan Ashab-ı Kiram, tamamıyla adalet ve itimad sahibidirler.

İslam'dan önceki ümmetler, peygamberlerinin hayatı, sözleri ve davranışları ile ilgili bilgileri daha sonraki nesillere sıhhatli bir şekilde ulaştıramamışlardır. Diğer hususlarda olduğu gibi, Müslümanlar bu hususta da hassas davranmışlardır. Bu üstünlük Ashab sayesinde olmuştur. O da Peygamberin hayatı ile ilgili – en ince ayrıntısına kadar – bilgileri, O'nun sözlerini, davranışlarını, takrirlerini, ahlaki ve cismani özelliklerini... sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmadır.

Bu bağlamda Muzaffer Ceylan’ın anlatımlarını yaptığı ve her programda bir Sahabe’nin ve onun rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif’in konu edildiği ‘Bir Hadis, Bir Kılavuz. Bir Yolcu’ programı, haftada bir gün bütün medya mecralarımızda yaynlanmaya devam etmektedir.