Dini Muhtevalı Sohbet ve Programlar

Sosyal birliktelikler hem bireysel hem toplumsal hem manevi hem maddi bazı ihtiyaçların giderilmesini ve kişilerin sosyalleşerek bütünleşmesini sağlar.

 

Sosyal birliktelikler hem bireysel hem toplumsal hem manevi hem maddi bazı ihtiyaçların giderilmesini ve kişilerin sosyalleşerek bütünleşmesini sağlar.

Dini sosyalleşme, insan davranışının önemli bir yönüdür ve kaynağını sosyalleşme sürecinden alır. Dini sosyalleşme bireyin, sosyo-dini bir çerçevede içinde bulunduğu topluma ait değerleri, inançları, normları ve uygulamaları öğrenme ve özdeşleştirme süreci olarak tanımlamak mümkündür.

Hafta içi her sabah, 06.00 ile 07.00 arası, sunumlarını Koordinaör Yardımcımız Nejla Sür’ün yaptığı, 250 ve üzeri sayıda her yaştan hanımefendilerle bir gün ‘Kitabımızı Tanıyalım’ bir gün ‘Peygamberimi Öğreniyorum’ bir gün ‘Hadislerle Hayat’ bir gün de ‘Ortak Davamız Kudüs’ programlarını icra ediyoruz.

Yine salı hariç hafta içi her akşam yine Nejla Sür’ün sunumlarıyla, ağırlıklı olarak tıp fakültesi öğrencilerinin bulunduğu, 150 kişiyi aşan bir grupla da 18:00/ 19:00 saatleri arasında aile olmanın önemine binaen ‘Ali İmran Suresi’ hanımefendi olmanın önemine binaen ‘Meryem Suresi’ ve şahsiyetimizin tuğlalarının konduğu kısa surelerin tefsirlerini yapıyoruz. Bu katılımcı odaklı interaktif sunumlarımıza ek olarak perşembe akşamları ‘El-Edebü'l-Müfred’  kitabı etrafında ‘Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı’ konularını işliyoruz.

Dini sosyalleşme sosyal faktörler aracılığıyla kişilerin dini anlayışlarına etki eden etkileşimli bir süreçtir. İnsanlar hayatları boyunca farklı sosyalleşme araçları ile etkileşim içinde olurlar. Etkileşim sonunda elde ettikleri deneyimler, dini inançları oluşturan anlayışları yönlendirir ve bu tercihler dini organizasyonlara olan bağlılığın özünü oluşturur. Eğer sosyalleşme kaynakları güvenilir bir bağlantı sağlıyorsa bu kaynaklar bireyleri etkiler. Ayrıca eğer kaynakların dini inanışları belirgin ise yaşantılar da dini anlayışları pekiştirir

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu programları 7’den 70’e her yaştan hanımefendilerin aktif katılımları ile icra ediyoruz.  Yukarıdaki programlara ek olarak her Salı, saat 20.00 ile 21.00 arasında, sunumlarını Furkan Batmaz ve eşi Büşra Batmaz’ın yaptığı liseli genç kızlarımızla ‘Değerler Eğitimi Programları’ düzenliyoruz.

Yine her salı saat 21:00/22.30 arasında, sunumlarını Yılmaz Öztürk hocamızın gerçekleştirdiği, lise ve üniversiteli gençlerimizin aktif katılım gösterdiği ‘Gençlerle Tefsir’ programını gerçekleştiriyoruz.

Sevgili gençlerimizin bize katkıları bunula sınırlı değil elbette. Üniversite öğrencisi 15 kişilik ‘gönüllü kadromuz’ şu anda kendi kadrolarını oluşturarak, sunum ve planlamalarını yine kendileri yaptığı ve her biri 10'ar kişilik çocuk kulüplerinden oluşan programları yönetmektedirler. Haftada en az 1 gün ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki çocuklarla zoom üzerinden dersler ve eğlenceli aktiviteler düzenlemektedirler.