• 0537 950 92 43
Post

Muzaffer Ceylan ile YOLCU

İnanç, insan tabiatında var olan fıtri bir hususiyettir.

İnanç, insan tabiatında var olan fıtri bir hususiyettir. Her insanın özüne muhalefet etmeden sürdüreceği dini bir yaşayış, kendi ruh dünyasının sükuneti için de gereklidir. Ayrıca din, insanların temel hak ve hürriyetlerini korur. Geçmiş toplumlarda olduğu gibi günümüz toplumlarında da din; kültürün, yaşayışın ve insan ruhunun en aktif, en belirleyici unsurudur. İnsan bilmek öğrenmek isteyen bir varlıktır. Hakikat nedir? Hakikat nasıl tasnif edilir? İnsan nasıl bir varlıktır? İnsan ne ile yaşar? Yaradılışımızın gayesi nedir? 

İslam dininin mensupları ilk vahiy geldiğinden beri kendi nefislerini ve hayatı anlamak için uğraşmışlardır. Yolcu programının temel amaçlarından biri Hz. Peygamber’in bakış, anlayış, kavrayış ve çözümleme konjonktürüyle günümüz sancılarını analiz edip anlamaya çalışmaktır. İnsanlar birlikte yaşadıkları sürece dayanışmaya ve danışmaya ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç insanın yaratılışından kaynaklanan özelliklerdendir. Bu yönüyle iyiliği emretme kötülükten sakındırma prensibi Müslümanları ilgilendiren, dolaylı olarak da İslam toplumunu ilgilendiren önemli bir prensiptir. Nitekim âyette şöyle buyrulmuştur: “… İyilik ve güzelliği belirlenene özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar. …” Gençlerimizin büyük teveccüh gösterdikleri ‘Yolcu’ programı, İslam’da bireyin ferde ve kamuya karşı sorumluluğuyla ilgili olan “Emr-i bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l-Münker” ilkesinin etrafında, insanın doğumdan ölüme dünya hayatında bir yolcu olduğu düşüncesiyle, en modern teknik imkanlar ve modeller kullanılarak kurgulanmıştır. Avangart bir konseptle sohbet halkası etrafında, Muzaffer Ceylan’ın sunumlarıyla gerçekleşen ‘Yolcu’ programı, sosyal medya konseptine uygun olarak 10’ar dakika şeklinde paket programlar olarak hazırlanmıştır.


Bunları Da Okuyabilirsiniz

Bir Başka Ramazan

Bir Başka Ramazan ,13/03/2024

Ramazan Sokağı Etkinlikleri

Detay...
Medeniyet Söyleşileri 55

Medeniyet Söyleşileri 55 ,02/01/2024

Gönüllerle Fethedilen Şehir "Mekke"

Detay...
Mavi Okumalar Atölyesi

Mavi Okumalar Atölyesi ,21/09/2023

KELİMENİN İZİNDEN: DÜŞÜNCE YOLU MAVİ OKUMALAR ATÖLYESİ

Detay...